Služby

Komplexný právny servis v oblasti výstavby a retailového predaja. V oblasti stavebného práva asistujeme pri príprave, implementácii a kontrole projektových služieb spolu s vypracovaním súvisiacej dokumentácie. Projektovú výstavbu zastrešujeme nielen v štádiu realizácie alebo aj následného servisu poskytovaného pri predaji. V tejto oblasti sa zameriavame najmä na komfort kupujúcich, ktorý sme poskytli najmä pri projektoch novostavieb realizovaných v Trnave na ulici G. Steinera, pri výstavbe apartmánových domov na Donovaloch a hotelového komplexu na Slnečných jazerách v Senci, IBV Potôčky a Horná Krupá.

Medzi naše silné stránky patrí poskytovanie služieb v oblasti
Obchodných spoločností
Vymáhania pohľadávok
Zmluvnej dokumentácie
Due dilligence, fúzie a akvizície
Spotrebiteľského práva
Ochrany osobných údajov
Zastupovania v súdnych sporoch
Rodinného práva
Pracovného práva
Správneho práva
Trestného práva
Exekučného práva
Dedičského práva
Konkurzu a reštrukturalizácie
Oddlženia
Správcovská kancelária