Úvodná stránka

„Spravodlivosť neskláňa hlavu pred žiadnou dôstojnosťou a na súde je jediným kráľom ten, kto vie uplatniť silnejšie argumenty.“

Héliodóros, starogrécky spisovateľ

O nás

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o. poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným klientom.

Vzhľadom na skúsenosti a jej odbornosť, je advokátska kancelária schopná zabezpečiť pre klientov komplexné služby takmer v každej právnej oblasti. Kancelárii záleží na vysokej úrovni poskytovaných služieb a zameriava sa najmä na dôslednosť a promptnosť poskytovaných služieb a spokojnosť klientov.

Cieľom advokátskej kancelárie je byť spoľahlivým obchodným partnerom, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť.

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o.

www.prachova.sk
+421 908 112 512
prachova@prachova.sk

Sídlo: Pribinova 20, 811 09 Bratislava
IČO: 50 491 300

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel: Sro, vložka č.: 120760/B

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4303 2867

 

Služby

Komplexný právny servis v oblasti výstavby a retailového predaja. V oblasti stavebného práva asistujeme pri príprave, implementácii a kontrole projektových služieb spolu s vypracovaním súvisiacej dokumentácie. Projektovú výstavbu zastrešujeme nielen v štádiu realizácie alebo aj následného servisu poskytovaného pri predaji. V tejto oblasti sa zameriavame najmä na komfort kupujúcich, ktorý sme poskytli najmä pri projektoch novostavieb realizovaných v Trnave na ulici G. Steinera, pri výstavbe apartmánových domov na Donovaloch a hotelového komplexu na Slnečných jazerách v Senci, IBV Potôčky a Horná Krupá.

Medzi naše silné stránky patrí poskytovanie služieb v oblasti
Obchodných spoločností
Vymáhania pohľadávok
Zmluvnej dokumentácie
Due dilligence, fúzie a akvizície
Spotrebiteľského práva
Ochrany osobných údajov
Zastupovania v súdnych sporoch
Rodinného práva
Pracovného práva
Správneho práva
Trestného práva
Exekučného práva
Dedičského práva
Konkurzu a reštrukturalizácie
Oddlženia
Správcovská kancelária

Aktuality

Kontakt

Pre ďalší kontakt prosím zadajte svoj dotaz nižšie