Úvodná stránka

„Spravodlivosť neskláňa hlavu pred žiadnou dôstojnosťou a na súde je jediným kráľom ten, kto vie uplatniť silnejšie argumenty.“

Héliodóros, starogrécky spisovateľ

O nás

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o. poskytuje právne služby slovenským aj zahraničným klientom.

Vzhľadom na skúsenosti a jej odbornosť, je advokátska kancelária schopná zabezpečiť pre klientov komplexné služby takmer v každej právnej oblasti. Kancelárii záleží na vysokej úrovni poskytovaných služieb a zameriava sa najmä na dôslednosť a promptnosť poskytovaných služieb a spokojnosť klientov.

Cieľom advokátskej kancelárie je byť spoľahlivým obchodným partnerom, na ktorého sa môžete kedykoľvek obrátiť.

Advokátska kancelária Prachová & Partners, s. r. o.

www.prachova.sk
+421 908 112 512
prachova@prachova.sk

Sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava
IČO: 50 491 300

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,  oddiel: Sro, vložka č.: 120760/B

Bankové spojenie:
TATRA BANKA, a.s.
IBAN: SK71 1100 0000 0029 4303 2867

 

Služby

Obchodné spoločnosti
Vymáhanie pohľadávok
Zmluvy
Due dilligence, fúzie a akvizície
Spotrebiteľské právo
Ochrana osobných údajov
Súdne spory
Rodinné právo
Pracovné právo
Správne právo
Trestné právo
Právo nehnuteľností
Exekučné právo
Dedičské právo
Konkurz a reštrukturalizácia
Oddlženie
Správcovská kancelária

Aktuality

Kontakt

Pre ďalší kontakt prosím zadajte svoj dotaz nižšie